Polityka prywatności serwisu www.healthnation.co

WPROWADZENIE

 • Osoby korzystające z usług oferowanych przez platformę Health Nation powierzają nam swoje dane. Zobowiązujemy się zachować je w tajemnicy.
 • W niniejszej polityce prywatności opisano, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób z nich korzystamy i je udostępniamy, oraz jakich wyborów może dokonywać użytkownik w odniesieniu do tych informacji. Zalecamy zapoznanie się z tymi zasadami.

DANE ADMINISTRATORA

 • Administatorem danych jest:
  EALL Sp. z o. o.
  ul. Przemysłowa 4/169 30-701 Kraków

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE

 • Jako dane osobowe definiujemy dane, które dotyczą każdej osoby fizycznej (w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), obejmujące m.in. imię, nazwisko, adres, datę urodzenia i historię płatności. Na platformie Health Nation przechowywane są dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla których te dane zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.
 • Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  - nazwisko i imiona Użytkowników,
  - adresy elektroniczne Użytkowników,
  - numer telefonu Użytkowników.
 • Dane osobowe gromadzone są w następujących celach:
  - aby realizować umowę z Użytkownikiem i świadczyć usługi, - aby udoskonalać usługi i produkty oraz oferować nowe usługi i produkty (pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną), - aby poprawiać jakość świadczonych usługi i zarządzać wydajnością, - aby zbierać opinie o usługach i produktach, - aby wypełniać zobowiązania prawne, w tym zapobiegać czynom karalnym i je wykrywać.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI KLIENTÓW

 • EAll przetwarza dane osobowe Klientów samodzielnie w charakterze administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 104 poz. 926 ze zm.) lub za pośrednictwem usługodawców działających na zlecenie EAll For Body (w oparciu o pisemną umowę przetwarzania danych osobowych), o ile służy to realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem. Dane mogą być również udostępniane uprawnionym organom państwowym, w szczególności w celu wyjaśnienia czynów karalnych.
 • Dane wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który dokonuje rejestracji w Serwisie i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy rejestracji jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do osobistego konta w razie naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 • Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem serwisu Health Nation, administrator może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:
  - niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
  - niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.

PRAWA KLIENTA

 • Administrator jest zobowiązany do poinformowania użytkowników o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zakresie i zamierzonym terminie powierzenia, jeżeli dojdzie do zawarcia przez właściciela serwisu umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych użytkowników
 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych do formularza danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.
 • Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Serwisu w celu związanym z świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz akceptuje przyjęcie do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych wpisanych do formularza rejestracyjnego. Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z Serwisu.
 • Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Serwisu lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy rejestracji do Serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.
 • W celu wglądu w swoje dane, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownik powinien skontaktować się drogą elektroniczną z Właścicielem Serwisu - mail support@healthnation.co.
 • Użytkownik ma prawo przesłać swoje dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora. W przypadku chęci przeniesienia danych osobowych Użytkownik powinien skontaktować się drogą elektroniczną z Właścicielem Serwisu - mail support@healthnation.co.

PLIKI COOKIES

 • Niektóre części naszej strony internetowej korzystają z ciasteczek, czyli cookies. Są to niewielkie, nieszkodliwe pliki tekstowe, zapisywane przez Twoją przeglądarkę na komputerze. Serwis wykorzystuje pliki cookie m.in. aby zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane dotyczące ruchu na stronie internetowej, które wykorzystywane są w celu dostosowania oferty do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność, ponieważ pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
 • Korzystanie z naszej strony internetowej w pełnym zakresie jest możliwe także bez ciasteczek. Możesz wybrać takie ustawienia przeglądarki, aby informowała Cię o ciasteczkach, akceptowała je bądź odrzucała.

GOOGLE

 • Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia firmy Google Inc. („Google”) służącego do analizy stron internetowych. Google Analytics używa tzw. ciasteczek, czyli plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej. Zebrane za pomocą ciasteczek informacje są z reguły wysyłane na serwer Google do USA i tam zapisywane.
 • Jeżeli na tej stronie uruchomiona jest opcja anonimizacji adresu IP, Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych sygnatariuszy Porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP będzie przesyłany przez Google do USA i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu analizy Twojego sposobu korzystania z tej strony, sporządzania raportów na temat Twojej aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dodatkowych usług na rzecz operatora tej strony internetowej, związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej i użytkowaniem internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zablokować funkcję zapisywania ciasteczek, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; pamiętaj jednak, że w przypadku zablokowania ciasteczek możesz nie być w stanie korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz także zablokować rejestrację danych tworzonych z wykorzystaniem ciasteczek i dotyczących Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresemhttp://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych osobowych).
 • Pragniemy Cię poinformować, że na niniejszej stronie internetowej narzędzie Google Analytics korzysta z kodu „gat._anonymizeIp();”, co gwarantuje, że adresy IP są rejestrowane w sposób zanonimizowany (tzw. maskowanie IP).

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy o nich użytkowników za pośrednictwem e-maili. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizację niniejszej polityki.
 • Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności.